คำย่อ อักษรย่อ


  ACMECS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ACMECSAyeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม