คำย่อ อักษรย่อ


  กต. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กต.สถาบันการต่างประเทศ

ในปี 2549 สถาบันการต่างประเทศได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระบรม วงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ อดีตเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ มาเป็นชื่อหน่วยงาน มีชื่อและสถานะอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2550 ว่า สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ สืบสานและต่อยอดภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรการทูต และการต่างประเทศของไทยและต่างประเทศ

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ