คำย่อ อักษรย่อ


  ACCSQ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ACCSQASEAN Consultative Committee on Standards and Quality

คณะกรรมการที่ปรึกษาของอาเซียนด้านมาตรฐานและคุณภาพ

ที่มา : หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต.