คำย่อ อักษรย่อ


  ว.ด.ป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ว.ด.ป.วัน เดือน ปี -