คำย่อ อักษรย่อ


  ACCSM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ACCSMASEAN Conference on Civil Service Matters

การประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการพลเรือน

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ