คำย่อ อักษรย่อ


  ACB ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ACBASEAN Committee in Beijing

คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปักกิ่ง ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุง ปักกิ่ง มีหน้าที่ในการประสานผลประโยชน์และเป็นกลไกกลางของ อาเซียนในการมีปฏิสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่ง

ที่มา : หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต.