คำย่อ อักษรย่อ


  ABTC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ABTCAPEC Business Travel Card

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจสมาชิกเอเปค (ที่เป็นสมาชิกโครงการ) สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศสมาชิกเอเปค (ที่เป็นสมาชิกโครงการ) ได้ มีกำหนดอายุ 3-5 ปี

ที่มา หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต.