คำย่อ อักษรย่อ


  ABAC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ABACAPEC Business Advisory Council

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ