คำย่อ อักษรย่อ


  AASROC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AASROCAsian-African Sub-Regional Organizations Conference

การประชุมองค์การอนุภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา มีการประชุมครั้งแรกที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2546

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ