คำย่อ อักษรย่อ


  AAF ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AAFASEAN-Australia Forum

การประชุมอาเซียน-ออสเตรเลีย  เป็นการประชุมระดับอธิบดี จัดขึ้นทุกๆ 18 - 24 เดือน โดยหัวหน้าคณะ ผู้แทนของออสเตรเลียและประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ อาวุโส (ปลัดกระทรวงฯ) และเป็นประธานร่วมของการประชุม เพื่อหารือและกำกับดูแลความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ