คำย่อ อักษรย่อ


  สทศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สทศ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) -