คำย่อ อักษรย่อ


  สคพ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สคพ.สถาบันร ะหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ( องค์การมหาชน ) -