คำย่อ อักษรย่อ


  สอศ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สอศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -