คำย่อ อักษรย่อ


  ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -