คำย่อ อักษรย่อ


  สป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สป.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ -