คำย่อ อักษรย่อ


  กฟน. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กฟน.การไฟฟ้านครหลวง -