คำย่อ อักษรย่อ


  ISIS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ISISIslamic State of Iraq and Greater Syria

อ่านว่าไอซิส จากชื่อเต็มแปลได้ว่า กลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย