คำย่อ อักษรย่อ


  Y2K ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Y2KYear 2000 -