คำย่อ อักษรย่อ


  รสช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รสช.คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ -