คำย่อ อักษรย่อ


  WPA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WPAWi-Fi Protected Access -