คำย่อ อักษรย่อ


  WMA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WMAWindows Media Audio -