คำย่อ อักษรย่อ


  WLAN ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WLANWireless Local-Area Network -