คำย่อ อักษรย่อ


  Wi-Fi ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Wi-FiWireless Fidelity -