คำย่อ อักษรย่อ


  WEP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WEPWired Equivalent Privacy -