คำย่อ อักษรย่อ


  WCDMA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WCDMAWideband Code Division Multiple Access -