คำย่อ อักษรย่อ


  VPN ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
VPNVirtual Private Network -