คำย่อ อักษรย่อ


  VPN ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
VPNVirtual Private Network -