คำย่อ อักษรย่อ


  VGA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
VGAVideo Graphics Array -