คำย่อ อักษรย่อ


  USB ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
USBUniversal Serial Bus -