คำย่อ อักษรย่อ


  USA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
USAThe United States of America -