คำย่อ อักษรย่อ


  UNOHCHR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
UNOHCHRUnited Nations : Office of the High Commissioner for Human Rights -