คำย่อ อักษรย่อ


  UNHCR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
UNHCRUnited Nations High Commissioner for Refugees -