คำย่อ อักษรย่อ


  UI ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
UIUser interface -