คำย่อ อักษรย่อ


  TOT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
TOTThe Telephone Organization of Thailand -