คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ศ.รัตนโกสินทร์ศก -