คำย่อ อักษรย่อ


  TIS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
TISThai Industrial Standards -