คำย่อ อักษรย่อ


  SUV ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SUVSport Utility Vehicle -