คำย่อ อักษรย่อ


  รศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รศ.รองศาสตราจารย์ -