คำย่อ อักษรย่อ


  SSL ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SSLSecure Socket Layer -