คำย่อ อักษรย่อ


  SSD ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SSDSolid State Drive -