คำย่อ อักษรย่อ


  SQL ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SQLStructured Query Language -