คำย่อ อักษรย่อ


  SQL ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SQLStructured Query Language -