คำย่อ อักษรย่อ


  SMTP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SMTPSimple Mail Transfer Protocol -