คำย่อ อักษรย่อ


  SMTP ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SMTPSimple Mail Transfer Protocol -