คำย่อ อักษรย่อ


  SLR ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SLRSingle Lens Reflex -