คำย่อ อักษรย่อ


  SEC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SECSecurities & Exchange Commission -