คำย่อ อักษรย่อ


  SEC ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SECSecurities & Exchange Commission -