คำย่อ อักษรย่อ


  SDXC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SDXCSecure Digital eXtended Capacity -