คำย่อ อักษรย่อ


  SDHC ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SDHCSecure Digital High Capacity -