คำย่อ อักษรย่อ


  SD-RAM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SD-RAMSynchronous Dynamic Random-access Memory -