คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ล.เรือหลวง -