คำย่อ อักษรย่อ


  SATA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SATASerial Advanced Technology Attachment -