คำย่อ อักษรย่อ


  RPM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
RPMRevolutions per minute -