คำย่อ อักษรย่อ


  ROM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ROMRead-only Memory -