คำย่อ อักษรย่อ


  ROM ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ROMRead-only Memory -